Dla mediów

bonda1bonda2bonda3bonda4bonda5

Fotografia Ewa Żylińska:

bonda5bonda5bonda5
Warunkiem korzystania ze zdjęć jest umieszczenie informacji na temat autora fotografii: Ewa Żylińska
Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w gotowe zdjęcia, w tym wtórnej obróbki cyfrowej, wtórnego kadrowania, tworzenia ze zdjęć fotomontaży, a w szczególności usuwania ze zdjęć znaków wodnych lub innych elementów wskazujących na autora zdjęcia. Dopuszczalna jest zmiana rozmiaru zdjęcia z zachowaniem proporcji obrazu oraz kompresja obrazu jeśli nie ma ona znaczącego wpływu na jakość zdjęcia.